حل اختلاف

درصورتیکه کالای ارسالی برای شما مشکلی دارد و با هریک از فروشندگان به مشکلی برخورده اید ، شکایت خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید . ( دقت بفرمایید این فرم را حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا می بایستی تکمیل و ارسال بفرمایید . پس از این مدت به شکایت شما ترتیب اثر داده نخواهد شد )

 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره سفارش

نام فروشگاه مورد اختلاف

شرح اختلاف

شماره تماس